Tartu Parkinsoni Haiguse Selts

Ootame huvilisi Parkinsoni tõbe põdevaid inimesi ja nende pereliikmeid ja sõpru ning hooldajaid oma üritustele.
Tartu Parkinsoni Haiguse Selts käib koos iga kuu esimesel teisipäeval kell 13.00 Tartu Puuetega Inimeste Kojas (Tartu, Rahu tn. 8).

Kontakt:
Tiia Zeigo 53 968 987; email: tiia.zeigo@gmail.com

Tartu Parkinsoni Haiguse Selts on loodud 20. detsembril 1995. aastal, asutajaliikmeid oli 24. Seltsi liikmete hulka võivad kuuluda nii Parkinsoni tõvega patsiendid, nende pereliikmed, toetajad ja hooldajad kui ka meedikud–arstid, õed jt. spetsialistid, kes igapäevatöös Parkinsoni tõvega kokku puutuvad. Seltsi juhatus valiti viieliikmeline: Vello Kiilaspää, Dagmar Müntel, Tiiu Paju, Ursula Hennoch ja Maie Liplap. Praegu on seltsis liikmeid 70, juhatusse kuuluvad Karmen Ilus, Vello Kiilaspää, Eha-Kamilla Kerner, Medea Kõrv ja Maie Liplap.

Tartu Parkinsoni Haiguse Seltsi asutamine 20.12.1995.

Seltsi esimene esimees Vello Kiilaspää.

Seltsi esmane eesmärk on pakkuda teavet Parkinsoni tõve kohta, et haige saaks olla aktiivne osaline oma ravis ja oskaks kohaneda kroonilise haigusega. Selle kõrval on tähtis ka seltskondlik tegevus ja meelelahutuse pakkumine, millel on oma osa sotsiaalses rehabilitatsioonis.

Seltsi tegevusplaani kuuluvad:

  • Üldkoosolekud – lahendatakse organisatsioonilisi küsimusi, aga räägitakse ka üldhuvitavatel meditsiinilistel teemadel (nii Parkinsoni tõvest kui muudest haigustest).
  • Konverentsid ja õppepäevad – Parkinsoni Päeva Konverents on saanud igakevadiseks traditsiooniks. Eesmärgiks on pöörata inimeste tähelepanu Parkinsoni tõvele. Sündmus on leidnud kajastamist ka meedias.
  • Igakuised kohvihommikud – seltskondliku suhtlemise vorm, kus kõneks nii hobid, perekondlikud sündmused kui ka tervisega seonduvad probleemid. Kohvi jooma oodatakse ka uusi huvilisi iga kuu esimesel reedel kl. 11 Tartu Puuetega Inimeste Kojas Rahu tn. 8.
  • Rehabilitatsioonilaagrid – iga suvi Karaskil. Esmakordselt toimus laager Käärikul 1996. aastal, hilisematel aastatel on loenguid kuulatud ja seminare tehtud Karaskil, kus on head tingimused liikumispuudega inimestele.
  • Taastusravi – spetsiaalne ravivõimlemise grupp Parkinsoni tõvega haigetele; peale füüsilise raviefekti kindlasti ka tähtis suhtlemisvorm.
  • Infolehe avaldamine – artiklid käsitlevad erinevaid Parkinsoni tõve aspekte, alates ajaloost kuni kirurgilise ravini. Infolehte antakse välja vähemalt üks kord aastas.
  • Ekskursioonid – iga aasta vähemalt Eesti piires kultuuriliselt huvitavates paikades, aga võimalusel ka kaugemal (näit. Soome). Seni on käidud Kurgjal, Vargamäel, Setumaal ja Jõgevamaal. Kaugeim reis on olnud Soome, kus külastati Turku ja selle ümbruskonna vaatamisväärsusi ja kohtuti Rauma Parkinsoni Haiguse Seltsiga.
  • Seltskondlikud üritused – jõulupeod jm. meeldivad ühised koosolemised.
  • Suhtlemine teiste seltsidega: Parkinsoni Haiguse Selts Tallinnas, Euroopa Parkinsoni Haiguse Assotsiatsioon, Rauma Parkinsoni Haiguse Selts Soomes, teiste krooniliste neuroloogiliste haigustega seotud seltsid Eestis (Sclerosis multiplex, epilepsia).
  • Osalemine Tartu Ülikooli Närvikliiniku uurimistöö projektides.

Loeng Karaski laagris 1997.a.

Professor Asser esinemas Karaski laagris 1997.a.

Kääriku laager – august 1996.

Tegevusterapeut Maare Kuuskvere USA-st esinemas Kääriku laagris 1996.a.

Soome-ekskursioonil 1998.a.

Kurgja-ekskurioon 1999.a.

Vargamäel 2000.a.

Jõulupidu 1998.a.

 

EST | ENG | RUS