Tallinna ja Harjumaa Parkinsoni Haiguse Selts

Tallinna ja Harjumaa Parkinsoni Haiguse Selts (THPS) moodustati Eesti Parkinsonihaiguse Seltsi (EPS) üldkoosoleku otsusega jaanuris 2003 EPS füüsilistest liikmetest ja andes üleriigilised funktsioonid üle samaaegselt asutatud Eesti Parkinsoniliidule (EPL), mis loodi Eestis tegutsevate Parkinsoni haiguste seltside katusorganisatsiooniks. Juriidilised õigused sai TPS 2003.a. veebruaris.

Seltsi liikmete hulka võivad kuuluda Parkinsoni tõvega patsiendid, nende pereliikmed, tugiissikud, hooldajad, arstid, õed jt. spetsialistid kui ka teised TPS põhikirjalisi eesmärke toetavad füüsilised ja juriidilised isikud.

Seltsi missiooniks on Parkinsoni tõve haigete elukvaliteedi parandamine sellesuunalise tegevusega:

  • Liikmete koolitus ja toimetulekuõpetus
  • Informatsiooni jagamine ja info leidmise õpetamine.
  • Parkinsoni tõve haigete füüsiline, psüühiline ja sotsiaalne rehabilitatsioon
  • PH pereliikmete ja eriti esmahaigestujate sotsiaal-psühholoogiline nõustamine.
  • Organisatsiooni arendamine
  • Osavõtt EPL üritustest
  • Kontaktide otsimine teiste puuetega inimeste seltsidega nii Eestis kui ka välismaal

Rahvusvahelise Parkinsoni päeva tähistamine Tallinna seltsis

 

EST | ENG | RUS