Sõnaseletused

A

Atsetüülkoliin - neurotransmitter (aine, mis osaleb närviimpulsi ülekandel), mis funktsioneerib lihaste tööd kontrollivates närvides, vegetatiivses närvisüsteemis ja ajus. Näiteks atsetüülkoliini vahendusel aktiviseerub peale sööki seedeelundite töö; ajus on tal osa mitmetes funktsioonides: mälu ja tähelepanu, lihastoonuse kontroll ja koordinatsioon.

Aktsioonitreemor - treemor (jäsemete värin), mis süveneb tahtlikel liigutustel.

Akineesia - liigutusvaegus, ulatuse vähenemine; raskel juhul liigutuste puudumine (vt. ka bradükineesia)

Amantadiin - ravim, mida kasutatakse Parkinsoni haiguse ravis esmaravimina või kombinatsioonis.

Antikoliinergiline ravim - ravim, mis blokeerib või vähendab neurotransmitter atsetüülkoliini mõju.

Ataksia - tasakaalu- ja koordinatsioonihäire.

B

Basaalganglionid - hallaine tuumad peaaju poolkerades. Basaalganglionidel on oluline funktsioon motoorikas ja Parkinsoni tõve tekkes.

Bradükineesia - liigutuste aeglus, üks peamisest sümptomitest Parkinsoni tõve korral.

Bromokriptiin - dopamiini agonistide hulka kuuluv ravim, mida kasutatakse Parkinsoni haiguse puhul kas iseseisvalt või kombinatsioonis levodopaga. Toimib otseselt dopamiini retseptoritele.

D

Depressioon - püsiv meeleolulangusega haigusseisund.

DOPA -aminohappe dihüdroksüfenüülalaniini lühendatud nimetus. Esineb kahel kujul: L- ja D-vormis. Looduses leidub ainult L-vorm e. levodopa, millest närvisüsteemis tekib neuromediaator dopamiin.

DOPA dekarboksülaas - ensüüm, mis kontrollib levodopast dopamiini teket.

Düskineesiad - vastutahtelised liigutused, mis võivad esineda nii jäsemetes, näos kui kehatüves.

Düstoonia - üksikute lihasgruppide kestvam vastutahteline spasm, mis võib olla ka valulik.

Düsfaagia - neelamishäire

E

Ekstrapüramidaalsüsteem - närvirakkude ja neid ühendavate juhteteede süsteem ajus, mis liidab ühtseks funktsionaalseks süsteemiks basaalganglionid, suuraju koore, väikeaju, taalamuse, retikulaarformatsiooni ja seljaaju. Ekstrapüramidaalsüsteem osaleb reflektoorsete liigutuste teostumisel, nagu tasakaalu säilitamine ja kõnd, ning liigutuste sujuvuse ja lihastoonuse tagamisel.

Entsefaliit - ajupõletik.

Essentsiaalne treemor - asendi- ja tegevustreemor (värin), mis esineb kätes, peas ja harvem teistes kehaosades. Vahel kaasneb hääle värin. Sageli perekondlik, mistõttu nimetatkse ka perekondlikuks treemoriks, vanurite puhul - seniilseks treemoriks.

F

Fluktuatsioonid e. ”on-off” nähud - kestva levodopaga ravi korral kõrvaltoimena ilmnev ööpäevane haigusnähtude kõikumine. Nimetus "on-off" on tuletatud inglise keelest ja tähistab haige seisundit, kus ta oleks justkui sisse lülitatud või välja lülitatud. Seejuures "on"-faasi ajal ilmnev sümptomaatika on suhteliselt vähene, erinevalt "off"-faasist, mil haigus ilmneb väga väljendunud kujul.

H

Hallaine. - koosneb närvirakkudest; nähtav tumedama ajuainena.

Hüpofoonia - hääle nõrkus, kähisemine.

Hüpokineesia - liigutuste ulatuse vähenemine.

Hüpomiimia - miimikavaesus.

I

Inkontinents - põie- või pärasoolepidamatus.

K

Katehhool-O-metüültransferaas (COMT) - ensüüm, mis osaleb dopamiini lagundamisel. Selle ensüümi pidurdajaid - COMT-inhibiitoreid - kasutatakse Parkinsoni tõve ravis kombinatsioonravimina.

L

Levodopa - L-DOPA rahvusvaheliselt kasutatav nimetus. Täielik keemiline nimetus on L-3, 4-dihüdroksüfenüülalaniin.

Lewy kehake - spetsiifiline patoloogiline struktuur, mis tekib närvirakkudes mõnede degeneratiivsete haiguste puhul (Parkinsoni tõbi, Alzheimeri tõbi).

M

Mikrograafia - käekirja muutumine väiksemaks ja konarlikuks.

Monoamiinoksüdaas (MAO) - dopamiini lagundamisel osalev ensüüm. MAO-B inhibiitoreid kasutatakse Parkinsoni tõve ravis.

MPTP - keemiline ühend, mida leidus kunstlikult valmistatud narkootilises aines nn.”sünteetilises heroiinis”. MPTP üks kõrvalprodukt kahjustab valikuliselt substantia nigrat, tekitades väliselt Parkinsoni tõvele sarnase seisundi.

N

Neuron - närvirakk. Närvirakud genereerivad ning juhivad elektrilisi impulsse, seega vahendavad informatsiooni erinevate ajupiirkondade vahel.

Neurotransmitter = virgatsaine- keemiline aine (näit. adrenaliin, atsetüülkoliin, dopamiin), mis vabaneb närvilõpmetest ja tagab närviimpulsi ehk teisisõnu informatsiooni ülekande ühelt närvirakult teisele.

O

“On-off” nähud - vt. fluktuatsioonid.

Ortostaatiline hüpotensioon - järsk vererõhu langus, mis tekib lamavast või istuvast asendist püsti tõustes. Avaldub pearinglusena ning võib põhjustada ka minestus. Osadel Parkinsoni tõvega haigetel esineb ortostaatiline hüpotensioon spontaanselt, kuid võib kujuneda ka mõnede ravimite toimel.

P

Pallidotoomia - stereotaktiline (vt) operatsioon, mille abil on võimalik vähendada parkinsonistlikke sümptomeid.

Paresteesia - kätes, jalgades või teistes kehaosades esinevad ebameeldivad tundmused, nagu “nõelatorked”, kuuma- või külmatunne või surin.

R

Rahutreemor - jäsemete värin e. treemor, mis süveneb rahuolekus. Tüüpiline Parkinsoni tõve sümptom; sageli algab esmassümptomina ühepoolselt, tekkides hiljem ka teise kehapoole jäsemetes.

Rigiidsus - lihasjäikus, mis on üks peamistest Parkinsoni haiguse sümptomitest. Avaldub takistusena jäsemete passiivsetel liigutustel.

S

Seborröa - rasusekreedi ülemäärane teke naha rasunäärmetes.

Selegiliin - dopamiini lagundava ensüümi MAO-B inhibiitor. Kasutatakse Parkinsoni tõve ravis. Vähendab dopamiini lagundamist ajus ja seega pikendab levodopa toimeaega.

Sialoröa - süljeeritus.

Stereotaktiline operatsioon - kirurgiline operatsioon, mille puhul kasutatakse spetsiifilist aparatuuri, mis koljule fikseerituna võimaldab väga täpseid manipulatsioone ajustruktuurides. Samal ajal kasutatakse tomograafi kontrolli.

Striatum - basaalganglionid, mis osalevad liigutuste kontrollimisel. Omab ühendusteid ning suunab impulsse substantia nigrasse. Striatum koosneb sabatuumast (nucl. caudatus) ja koorikust (putamen).

Substantia nigra (must substants) - basaalganglion, mis sisaldab dopamiini sünteesivaid rakke.

T

Talamotoomia - stereotaktiline (vt!) operatsioon, mille korral destrueeritakse hallaine struktuuri talamuse tuuma. Kasutatakse domineerivalt ühepoolse väljendunud treemori korral.

Tardumine (ingl.k. freezing) - lühiajaline liikumisvõimetus, mille ajal inimene ’tardub’ paigale.

Tomograafia - radioloogiline uurimismeetod, mis võimaldab näha ajustruktuure (piltdiagnostika). Kompuutertomograafial kasutatakse röntgenkiiri, magnettomograafial tekib kujutis magnetväljade toimel.

Transplantatsioon - siirdamine.

Treemor - regulaarne, rütmiline, tahtele allumatu värin jäsemetes, peas või kogu kehas.

V

Virgatsaine - vt. neurotransmitter.

Värihalvatus - Parkinsoni haiguse varasem nimetus mida kasutas haiguse esmakirjeldamisel James Parkinson (shaking palsy). Praeguseks on nimetus vananenud; halvatust Parkinsoni tõve korral ei esine; ka värin ei ole obligatoorne sümptom, kuigi esineb suurel osal haigetest.

 

EST | ENG | RUS