2016.a. Parkinsoni päeva konverentsist Tartus

22. aprillil kell 12.00 alanud konverentsi avas ptofessor Pille Tabalt, kes meenutas, et ESIMENE Parkinsoni päeva konverents toimus 1997.a. Tänavune konverents toimub juba kahekümnendat korda.

Esimese esinejana rääkis Tiina Tammik, Põlva taastusravi arst, kes selgitas rehabilitatsiooni töö põhimõtteid. Need jagunevad 3 rühma:

1. meditsiiniline e. taastusravi – rahastab haigekassa
2. sotsiaalne rehabilitatsioon
3. tööalane rehabilitatsioon- rahastab töötukassa

Igaühel neist on erinev funktsioon.

PARKINSONIHAIGETEL on oluline organismi funktsionaalsuse tugevdamine ja selle kaudu haiguse progresseerumise aeglustumine. Parkinsoni haigete igapäevaelu häirivateks teguriteks on lihasjäikus, tremor, liigutuste aeglus, tardumused, vahel kõnehäired, neelamishäired, kõhukinnisus, põiehäired, valud, unehäired, väsimus, näo miimika vähesus, depressioon, meelepetted. Raskemaks on terviseprobleemide tõttu muutunud oma kehaosade hooldamine, enda pesemine, riietumine ja tualettruumi kasutamine.

Eelnimetatud tervisemurede tagajärjel võivad tekkida suhtlusprobleemid, tegutsemise ja osalusvõime langus. Võivad süveneda ärevushäired ja inimene ei lähe enam kodust välja. Halvenenud otsustusvõime võib peresuhteid pingestada. Parkinsonihaiged ei talu tagant kiirustamist. Et saada kodus hakkama, on vaja kodu sisustust muuta ja vajadusel kasutada abivahendeid. Tausta teguritena on olulised elukogemus, eriala, karakter, sotsiaalne foon, vanus, lähiümbruse miljöö, looduslikud keskkonnategurid

Tööealistele on tähtsad tööle ja koju transport, puhkepausid tööl ja soe töökeskkond, sest külmas süveneb lihasjäikus.

Taastusravile suunavad tavaliselt neuroloogid.

Enne ravi algust kaardistatakse TERVISE OLUKORD. Häirivad probleemid väljendatakse protsentides.

TAASTUSRAVI on statsionaarne aktiivravi osa, mis kestab harilikult 10 päeva. Taastusravile suunatakse insuldi ja infarkti läbipõdenud, südamehaiged ja patsiendid liigeste endoproteesimise järel. Rahastab haigekassa. Tehakse uuringud ja vajalikud analüüsid, määratakse füsioteraapiaprotseduurid, tegevusteraapia ja vajadusel psühhoteraapia. Statsionaarse haiglaravi eest maksab patsient 12.10 eurot iga ravipäeva eest. Alates 1. juulist tahetakse ellu rakendada ka taastusravi PÄEVARAVI. Protseduuridele transpordi maksab kinni haigekassa.

Sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon toimub juhtumikorraldaja kaasabil. Meeskonda võivad lisanduda loovterapeut, sots töötaja ja kogemusnõustaja. Kogemusnõustajad on inimsed, kel on juba oluline kogemus olemas, neile on planeeritud tasuta koolitus 117 tundi.

Põlva Haigla osutab TAASTUSRAVI teenust alates 2010.a. Meeskonda kuuluvad loovterapeut, toitumisnõustaja, toimuvad vestlusringid, tehakse koostööd TÜ Neuroloogiaosakonnaga ja Seto muuseumiga.

Konverentsil oli traditsiooniliselt esindatud ka isetegevus. Seekord esines Ida- Viru Puuetega Inimeste Koja näitering Raili Tamme juhendamisel. Nad esitasisd kompositsiooni "Leib jahtub". Selle tundekeeli puudutava sõnatu etenduse muusikaline kujundaja oli Ahti Jundas, kes põimis erinevaid muusikapalu ühtseks tervikuks.

Kuidas MÄLU hoida ja treenida, selleks jagas nippe MADIS VASSER TÜ-st.

Ta soovitas meelde jätmiseks leida seoseid eelnenuga, kujutada ette pilte, teha sõnamänge, numbrite jada meeldejätmiseks asendada numbrid tähtedega.

LUULEST oma elus pajatas luuletaja Jaak Kõdar, kes elab Karksi vallas Lilli külas, Nava talus.Noppeid luulekogudest esitasid nii Jaak Kõdar ise kui näitleja Raivo Adlas. Kuulsime pildikesi loodusest, inimeste vahelistest suhetest ja neidki, milles väike vimka peidus.

" … millal küll temast sai EIT ?
Moor oli noor, peas oli loor …"

Ostsin Jaak Kõdara luulekogu "Vaikuse värvid", millest leidsin "Õele"

Hinnake neid, kes täna veel elus,
leinake neid, kes juba on läinud,
elus tullakse, ollakse, minnakse,
oodates uut, keda pole veel näinud.

Hoidke elu, muret ja lusti,
hoidke õrnalt seda, mis käes,
hoidke inimest, hetke ja hellust,
kõik nõnda kerge on kadumas käest.

Elu antakse üheks eluks,
et olla, võtta, ja korraga kanda,
et hoolega kogutud koormast
jääks üle ka teistele anda.

Konverentsi järel vahetati muljeid TÜ Raamatukogu kohvikus.